Badanie zanieczyszczeń w żywności

Wykonywane w laboratorium badania żywności umożliwiają precyzyjne określenie, czy w ich składzie nie występują żadne szkodliwe substancje, które mogłyby okazać się szkodliwe dla konsumenta. Konieczność precyzyjnej identyfikacji wielu potencjalnych zagrożeń wymusza korzystanie z wszechstronnej metodyki badań.

Obecność mikotoksyn w pożywieniu

Laboratoryjna analiza umożliwia między innymi określenie, czy w pożywieniu nie występują wysoce toksyczne substancje powstające w wyniku rozwoju grzybów pleśniowych. Substancje te określa się jako mikotoksyny, a ich duże spożycie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Obecnie do badania zawartości mikotoksyn w pożywieniu wykorzystuje się zaawansowane techniki chromatograficzne. W tym momencie znanych jest ponad 300 rodzajów tych substancji, dlatego konieczne jest wykorzystywanie nowoczesnych metod analitycznych, aby wykluczyć ryzyko ich obecności w badanym produkcie.

Szkodliwe wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne to produkty przemiany, które mogą powstawać w wyniku procesu spalania niektórych substancji. W żywności pojawiają się na wskutek procesów związanych z obróbką termiczną, czyli smażenia, grillowania lub wędzenia. Czasem zdarzają się przypadki, kiedy substancje te znalazły się w pożywieniu jedynie na skutek zanieczyszczenia powietrza.

Specjaliści przypisują wielopierścieniowym węglowodorom aromatycznym potencjał działania genotoksycznego, mutagennego oraz kancerogennego. Obecność tych substancji w pożywieniu uważana jest więc przez zdecydowaną większość producentów za niepożądaną.

Zanieczyszczenie metalami ciężkimi

Ilość związków metali ciężkich w środowisku naturalnym wciąż rośnie. Dowiedziono, że substancje te mogą przenikać do pożywienia, co jest wysoce niepożądane, ponieważ ich wysokie stężenie prowadzi do zwiększenia ryzyka rozwoju nowotworów, a także może zaburzać działanie układu odpornościowego.

Na zanieczyszczenie najbardziej narażone są rośliny uprawne oraz ryby i owoce morza. Badania żywności z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pozwalają z dużą dokładnością wykryć obecność pierwiastków ciężkich, w tym tych najbardziej niebezpiecznych, czyli kadmu, ołowiu, rtęci oraz arsenu.

Artykuł przygotowany we wpółpracy ze specjalistami z Centrum Badań Jakości